Bizi Takip Edin:     Twitter     LinkedIn     Google+


Foreks Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
   Yürürlükte bulunan hukuki düzenlemeler kapsamında:
   Kamu ve özel bankalara, tüzel ve gerçek kişilere ait gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli tarihteki muhtemel değerinin takdiri, ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışmaları ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumunun belirlenmesi konularında değerleme ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
   Firmamız konut,arsa,arazi, fabrika, turizm tesisleri, benzin istasyonları, makine ve teçhizat gibi konularda değerleme raporu hazırlamaktadır.
   Know-how sözleşmelerinin analizi, proje değeri ve en iyi kullanım değeri analizi konularında, danışmanlık hizmeti vermektedir.
Firmamız ;
   Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)

   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK)

   Uluslararası Değerleme Standartları(UDES)

   Hüküm ve kuralları içinde hizmet sunmayı ilke edinmiştir.
14.08.2009
   İlgili kayıtlı yazınızla, seri:VIII, No:35 sayılı sermaye piyasası mevzuatlı çerçevesinde değerleme hizmeti verecek şirketler ile bu şirketlerin kurulca listeye alınmalarına ilişkin esaslar hakkında tebliğ çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınma talebiyle Kurulumuza başvurulmuştur.

13.04.2011
   Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun (Kurul) 07.04.2001 tarih ve 4150 sayılı kararı ile şirketimize bankalara değerleme hizmeti verecek kuruluşların yetkilendirilmesi ve faaliyetleri hakkında yönetmeliğin (yönetmelik) 11. maddesine istinaden bankalara "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.


Bilgi Toplumu Hizmetleri